Fonds voor Communicatie Innovatie

Persbericht: Toekenningen donaties voor innovatieve projecten juni 2020

Posted in: Nieuws

Het Fonds voor Communicatie Innovatie heeft, na een beoordelingsronde van 11 inzendingen, in juni 2020 aan 4 projecten een donatie toegekend. Het gaat om ‘Robin Assistant’ ingediend door Milos Despotovic van Bemika Software, ‘AR World’ ingediend door Merel Booleman van XR Lab, ‘Doorontwikkeling app Je creativiteit in kaart’ ingediend door Danny Jeroense van Cibap, en ‘Met VR effectief leren communiceren’ ingediend door Bob de Jong. In totaal is €35.000 aan donaties toegekend.

Alle project scoren hoog op een aantal belangrijke criteria, zoals: innovatief, haalbaar/realistisch, maatschappelijk relevant en een heldere financiële onderbouwing. Het Fonds is enthousiast over de ideeën en vindt ze allemaal inhoudelijk goede en gedegen projecten.
Resultaten worden verwacht eind 2020, begin 2021.

Meer informatie over elk afzonderlijk project is te vinden bij donaties.

Het Fonds voor Communicatie Innovatie beoordeelt twee keer per jaar aanvragen voor donaties.
De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen is 31 oktober 2020. Indien een donatie wordt toegekend dan wordt dit in de maand december 2020 bekendgemaakt.

Het Fonds voor Communicatie Innovatie is een initiatief van Stichting Auspiciën, dat eerder de Van Speijk Innovatie Prijs lanceerde. Met de donaties wil de stichting investeren in en zo bijdragen aan innovatie in de communicatie sector. Iedereen – ondernemers, scholieren, docenten, onderzoekers – kan een projectvoorstel indienen. De criteria die het fonds hanteert zijn te vinden onder criteria.

Meer informatie over het Fonds voor Communicatie Innovatie en/of over de toekenningen is te verkrijgen via secretariaat@communicatieinnovatie.nl.

.