Fonds voor Communicatie Innovatie

Over ons

Over Stichting Auspiciën

Stichting Auspiciën wil ondernemers in de communicatiesector inspireren en stimuleren om het vakgebied verder te ontwikkelen, vernieuwen en professionaliseren. Gezien de ontwikkelingen en grensvervaging in de sector wordt het begrip communicatiesector daarbij ruim gedefinieerd, waardoor er een nieuwe categorie ontstaat. Bedoeld worden alle bedrijven met als core business het realiseren van creatie, productie en/of distributie van communicatieproducten en -uitingen. De Stichting Auspiciën heeft de ambitie – samen met relevante spelers in het veld – over de eigen grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en zo mede vorm te geven aan de nieuwe categorie.

Aanjagen

Binnen deze communicatiesector wil Stichting Auspiciën innovatie aanwakkeren, de ‘vonk voor het (innovatie)vuur’ zijn. Als partij die mee wil bouwen aan de toekomst van de communicatiesector heeft de stichting het koesteren en aanjagen van innovatie hoog in het vaandel. Dit is in het belang van de eindgebruikers van communicatie die uiteindelijk nieuwe of betere communicatiemiddelen tot hun beschikking krijgen maar ook in het belang van de sector die daardoor kan groeien. Effectieve en efficiënte communicatie vormt immers de ‘backbone’ van de samenleving.

De stichting stimuleert aansprekende innovaties die de spelregels binnen de sector veranderen. Het gaat om wezenlijke innovaties met een grensverleggend en baanbrekend karakter. Denk aan innovaties die onderdelen van de communicatieketen overstijgen en waarde toevoegen aan de gehele keten.

Ontstaan

In 2000 is de Stichting ontstaan uit een splitsing van het organisatieadviesbureau GEA BV en de Stichting GEA. De Stichting GEA werd omgevormd tot de Stichting Auspiciën, vanaf dat moment totaal onafhankelijk van het adviesbureau. De stichting kreeg tot taak, mede ingegeven door de ontwikkelingen in de sector, het stimuleren van innovatieve processen met als werkterrein ‘de gehele communicatiesector’. Omdat de stichting gefinancierd wordt met middelen die (oorspronkelijk) uit de communicatiesector komen, is het idee dat deze middelen ook aangewend worden voor vernieuwingen binnen de communicatiesector in Nederland.

Bestuur

In het bestuur van de stsichting zitten de volgende mensen:

Marianne van Kalmthout – voorzitter

 “Er is veel veranderd de afgelopen decennia. Ik herinner me dat ik krantjes stencilde, typte met drie doorslagen en het nieuws van de telex kwam. Dat ik na een persconferentie het nieuwsbericht doorbelde vanuit een telefooncel naar de typekamer van de krant. En dat je moest zorgen dat je voldoende wisselgeld, met name kwartjes, bij je had voor de telefoon. Dat er in kast van de redactie een harde schijf hing. Op het moment dat er een bel ging moest je als een gek je bestand opslaan en oude bestanden weggooien omdat de harde schijf letterlijk vol zat.  Of de keer dat het hele computersysteem van de gemeente vastliep, omdat ik vakantiefoto’s via de werkmail probeerde te versturen. Het medialandschap was overzichtelijk en als je als woordvoerder je verhaal in het NOS-journaal had en in een landelijke krant, had je het geweldig gedaan. Inmiddels is het medialandschap uitgedijd, zijn er sociale media, doen we alles met de telefoon en zijn we altijd en overal bereikbaar. Meer en sneller. Het communicatievak en de sector zijn gigantisch veranderd. Organisaties, bedrijven en overheden hebben hun eigen (social) media-kanalen, apps en games. Er wordt a la minute een reactie verwacht zowel van de klant als van de samenleving en de media. Alles en iedereen is on-line en de klant verwacht dat hij alles snel en makkelijk geregeld heeft. En hoe bereik je in dat grote aanbod je klant en je doelgroep? Algoritmes en AI zijn steeds meer leidend. Dat maakt ons vak zo interessant. Maar het dwingt ons ook om te blijven vernieuwen. Studenten en jongeren kijken fris naar wat er kan en naar de mogelijkheden die er zijn. Om die innovativiteit te ondersteunen en daarmee het communicatievak en de sector te vernieuwen, is dit fonds. En daar zet ik me graag voor in.”

Meer weten over mij? www.linkedin.com/in/kalmthout

Rijk van Ark – bestuurslid

Mijn hele leven ben ik gefascineerd door communicatie. Menselijk geluk staat of valt immers bij de interactie met elkaar, persoonlijk of met groepen. Wie je bent of wat je doet wordt niet alleen bepaald door wie je echt bent, maar ook door hoe anderen jou zien en hoe het beeld daarvan verandert door interactie met die ander. De geschiedenis en het heden laten zien hoeveel er goed kan gaan, maar vooral ook fout kan gaan als de communicatie niet deugt. En dat het niet vanzelf gaat. De tijd leert ons daarover steeds nieuwe dingen, biedt nieuwe middelen en technologieën en inzichten over hoe het werkt. Ik denk ook dat we daar steeds beter en handiger in worden als we het willen zien. Daarom is innovatie in communicatie zo enorm belangrijk, in vorm en inhoud. Ik heb veel geleerd, zowel tijdens mijn studie bij het vak Massa Communicatie door Anne van der Meijden, maar ook in mijn werk als media campagneleider van het CDA, hoofd communicatie bij de gemeente Leiden, communicatiemanager bij bedrijven als de Rotterdamse Haven en Heineken en sinds een aantal jaren als directeur communicatie van de meest enerverende stad van ons land, de hoofdstad. Nog steeds valt er veel te leren en te innoveren. En nog steeds kan het de mensheid beter en gelukkiger maken, binnen en buiten de hoofdstad!

Meer weten over mij? Kijk op https://www.linkedin.com/in/rijk-van-ark-22484714/

Erik Stevens – penningmeester

Fake news: trollen, elfen en hacken…

Vroeguuh, vroeguuh hadden we maar 3 televisiezenders, een tiental radiozenders, enkele stevige kranten en verder niets. Geen YouTube, Whats-app, Spotify, Netflix, Twitter,  Facebook, Soundcloud, Instagram en noem maar op.

Eigenlijk was (massa)communicatie vooral zenden: een boodschap proberen over te brengen. Langzaamaan is dat veranderd in interactie: de ontvanger kan reageren, gaat in dialoog – of in opstand tegen! – de zender. En nu is het veelal de ‘ontvanger’ die zender is geworden: bloggers, vloggers, influencers… De communicatieketen is compleet op zijn kop gezet, althans, zo lijkt het. Want de oude zenders proberen dan toch weer hun boodschap te laten landen, vaak op slinkse manieren. De term ‘fake news’ is weliswaar oud, maar heeft met nieuwe technieken ook nieuw leven ingeblazen gekregen, Trollen, elfen, hacken… niets is te gek en niets wordt achterwege gelaten om ‘het’ publiek te beïnvloeden.

Innovatie is aan de orde van de dag. Verandering is de regel, zo lijkt het. En toch: als we bewust een bepaalde vernieuwing, een ander idee of een ander geluid willen laten horen is dat best lastig. Daarom is het Fonds Communicatie Innovatie zo belangrijk. Zodat iedereen de kans kan krijgen om zijn of haar idee tot wasdom te laten komen ten goede van ons allemaal. Dat is waarom ik het fonds een warm hart toedraag. Kom maar op met die inzendingen!

Meer weten over mij? Zie: https://www.linkedin.com/in/erikstevens/