Fonds voor Communicatie Innovatie

Criteria

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een donatie hanteren wij criteria in 3 categorieën:

 1. Idee
 2. Planning
 3. Financiering
Het idee

Bij de beoordeling van het idee/initiatief letten we op de volgende zaken:

 • Het idee voegt iets nieuws toe, iets dat nog niet bestaat (voor zover bekend) en dat voor de markt dus onbekend is als communicatiemethode of -middel
 • Het idee verbindt oude met nieuwe communicatie-instrumenten/inzichten en creëert daardoor iets nieuws
 • Het idee borduurt voort op iets bestaands en breidt het uit en/of is een verbetering daarvan
 • Het idee voegt nieuwe kennis toe bv. in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek of een pilot
 • Het idee heeft maatschappelijke relevantie
Planning
 • Het initiatief is uitgewerkt in een helder plan waarin zowel proces als inhoud aan de orde komen met daarbij een financiële onderbouwing
 • Het idee moet realistisch en uitvoerbaar zijn
 • Het idee moet binnen een halfjaar gerealiseerd kunnen worden
 • De initiatiefnemer(s) is/zijn bereid om hun ervaringen te delen met anderen (bijvoorbeeld in de vorm van lezingen, deelnemen aan workshops e.d.)
Financiering
 • Donatie aan een start-up: er is aantoonbaar sprake van eigen geld dan wel geld van externe financiers. Donatie van Stichting Auspiciën is bedoeld als aanvullende bron van financiering.
 • Donatie van een onderwijsproject: er is aantoonbaar sprake van inzet van andere middelen, zowel financieel als in tijd (bijvoorbeeld docentenbegeleiding, gebruik van faciliteiten, donatie uit het onderwijs)
 • Pitch: als het initiatief in de eerste ronde positief wordt beoordeeld door het bestuur van Stichting Auspiciën, moet de indiener het plan toelichten in een pitch. Op grond van het plan en de toelichting neemt het bestuur een definitief besluit over toekenning van de donatie.

De volgende stap