Fonds voor Communicatie Innovatie

AR World

Posted in: Donaties

Hoe kunnen we op afstand efficiënt met elkaar samenwerken met behoud van ruimte voor creativiteit en sociale interactie?

Het onderwijslab XR lab gaat een applicatie bouwen die AR World is gedoopt. Het zal een laagdrempelige experience worden waarin een groep collega’s, gedurende een vooraf vastgestelde periode, bouwt aan een interactief, sociaal en virtueel event. Dit event kan enkel ontstaan door de gezamenlijke inzet van iedereen uit de work community en zal aan het einde van de periode plaatsvinden.

Het eindproduct zal bestaan uit drie verschillende platforms:

  1. To-do bord: Interface waar de to-do’s per persoon en groep worden bijgehouden
  2. AR HUB: Bouwplaats met interactieve objecten waar iedereen tegelijk bouwt.
  3. Event: Wereld waar de gebruikers gezamenlijk in kunnen stappen, AR of VR.

Er bestaan meerdere projecten c.q. applicaties die soortgelijke doelen nastreven, maar vaak zijn deze óf werkgerelateerd óf prestatiebevorderend óf enkel amusement. Denk aan applicaties als Trello, Miro, Habbitica, Meeting Room en dergelijke. Het XR Lab wil graag iets ontwikkelen wat al deze drie eigenschappen in zich heeft, omdat men gelooft dat het sociale en creatieve aspect van remote werken anders onderbelicht blijft.

Men wil daarbij de bestaande kennis van AR en VR uitbreiden met multiplayer opties. Dit zal ook de focus van het project worden: Hoe kan men multiplayer leuk, nuttig én gebruiksvriendelijk maken?

Het fonds voor Communicatie Innovatie heeft het project van XR-Lab ondersteund met een donatie van €10.000. De resultaten worden verwacht in het 2e kwartaal van 2021.