Fonds voor Communicatie Innovatie

Donaties

Stichting S.A.N.G.

Posted in: Donaties

Een stichting voor en door naasten van gedetineerden heeft niet eerder bestaan in Nederland. Eind 2022 veranderde dat met de oprichting van de Stichting SANG (Stichting Steun- enAdviespunt voor Naasten van Gedetineerden. De stichting biedt allereerst de juiste steun aan naasten van gedetineerden op basis van ervaringsdeskundigheid en wordt hierbij geholpen door professionals.  De kracht […]

https://www.communicatieinnovatie.nl/2023/11/stichting-s-a-n-g/

Brain Boost Box

Posted in: Donaties

In 2021 is het prototype van de Brain Boost Box ontwikkeld in co-creatie met jongeren en psychologen, mede dankzij het Fonds voor Communicatie Innovatie. Het hoofddoel van de Brain Boost Box is om de kennis en handelingsopties van jongeren aangaande mentale gezondheid uit te breiden, opdat jongeren zowel online (binnen het digitale communicatieplatform) als offline […]

https://www.communicatieinnovatie.nl/2023/03/brain-boost-box/

De Transformers Community

Posted in: Donaties

De mentale gezondheid van jongeren komt in toenemende mate onder druk te staan. Momenteel ervaart maar liefst 1 op de 4 jongeren mentale klachten. Indien deze klachten niet tijdig worden gesignaleerd en aangepakt, kunnen deze zich doorontwikkelen tot ernstige problematiek zoals een depressie, verslaving of eetstoornis. Jongeren in het specifiek zijn hier erg kwetsbaar voor: […]

https://www.communicatieinnovatie.nl/2021/09/de-transformers-community/

Depolariseren door beter communiceren

Posted in: Donaties

Communicatieprofessionals helpen om tijdig polarisatie te signaleren aan te pakken. Dat is het doel van het project ‘Depolariseren door beter communiceren’ van journalist/historicus Arjan van Westen.  In de workshop leren communicatiemedewerkers hoe je met efficiënte en vooral oprechte communicatie maatschappelijke onrust aanpakt. Communicatiemedewerkers hebben nu vaak te weinig inzicht in polariserende veenbranden en zijn te veel […]

https://www.communicatieinnovatie.nl/2021/09/depolariseren-door-beter-communiceren/

XP arena: gamification in het onderwijs

Posted in: Donaties

XP arena vormt een interface voor het bijhouden van de voortgang van studenten door middel van gamification. XP arena wordt ontwikkeld door Ruben Koops, die in zijn werk als docent merkt dat studenten heel gevoelig zijn voor beloning en de registratie hiervan. Hij kwam er al snel achter dat een voortgangslijst op de beamer zetten […]

https://www.communicatieinnovatie.nl/2021/09/xp-arena-gamification-in-het-onderwijs/