Fonds voor Communicatie Innovatie

Doorontwikkeling App “Je creativiteit in kaart”

Posted in: Donaties

Creativiteit is een complex onderwerp. In de huidige app “Je creativiteit in kaart” wordt deze met name door taal geduid. Dit is te ééndimensionaal. Gebruikers vragen om het meer inzetten van visuele handvatten en interactieve elementen. Dit, naast of zelfs in plaats van tekst. Dit maakt een doorontwikkeling van de app noodzakelijk.

De doorontwikkeling vraagt dan ook om naast een technische realisatie, ook om een onderzoek naar welke visuele en interactieve elementen er nodig zijn. En natuurlijk een antwoord op de vraag: hoe moeten deze eruit gaan zien. Om ervoor te zorgen dat wat wordt ontwikkeld aansluit bij de behoeftes van de gebruikers is het plan om samen met studenten, docenten en app-developers deze doorontwikkeling te realiseren. Een groot deel van de bekostiging (voor het ontwerp) komt voor rekening van het Cibap en wordt uitgevoerd door studenten, samen met docenten. Voor de technische realisatie zijn externe partijen (developers).

Het fonds voor Communicatie Innovatie heeft het project van Cibap ondersteund met een donatie van € 5.000. De resultaten worden verwacht medio 2021.