Fonds voor Communicatie Innovatie

Met VR effectief leren communiceren

Posted in: Donaties

Virtual reality (VR) is in opkomst. Met name in de game-industrie en in toegepaste domeinen zoals de bouw wordt er volop met VR geëxperimenteerd. Tegelijkertijd is er een terughoudendheid onder consumenten om het medium in huis te halen. Uit verschillende surveys blijkt dat met name het comfort en een tekort aan goede content een probleem zijn.

Toch biedt VR veel kansen. Zo blijkt uit steeds meer onderzoek dat VR een positief effect op empathie kan hebben, er meer leerrendement is en bovenal dat het gevoel van ‘ergens zijn’ tegenover ergens naar kijken, als positief wordt ervaren. Bovendien neemt de vraag naar VR enorm toe nu we in de corona-crisis zitten en we op afstand moeten werken en vermaken.

Bob de Jong ziet een interessant nieuw toepassingsdomein voor VR: E-training met een nadruk op rolidentificatie. Uit eerdere 360-graden video producties die ze gemaakt hebben met en voor de Hogeschool van Amsterdam bleek een sterke behoefte aan authentieke gespreks-ervaringen. Meer info over het onderzoek dat nu loopt vind je hier: https://www.hva.nl/urban-education/gedeelde-content/projecten/urban-education/het-opleiden-van-docenten-met-virtual-reality.html
In VR kan je nauwkeuriger non-verbale communicatie observeren, blijkt de impact van een gesprekssituatie groter en kan de deelnemer zich beter inleven in zijn of haar gesprekspartner. Hierbij speelt rolidentificatie, het één worden met het personage dat je ‘speelt’, een belangrijke rol.
Om tot succesvolle ontwerpprincipes te komen voor interactieve 360-graden videoproducties, wil men een proof-of-concept VR ervaring ontwikkelen, waarin de deelnemer in een leiderschapstraining simulatie stapt voor effectieve communicatie. Deze training en assessment ervaring kan op afstand ingezet worden voor het werven, beoordelen en adviseren van (toekomstige) medewerkers.

Het fonds voor Communicatie Innovatie heeft het project van Bob de Jong ondersteund met een donatie van €10.000. De resultaten worden verwacht in het 2e kwartaal van 2021.