Fonds voor Communicatie Innovatie

Robin Assistant

Posted in: Donaties

Robin Assistant is een nieuwe communicatiemiddel (assistive software solution) tussen de personen met hersenaandoening en hun begeleiders.

De begeleiders gebruiken Robin voor het plannen en uitvoeren van de dagelijkse taken en activiteiten voor de personen met hersenaandoening, zoals Alzheimer en alle andere soorten dementie, autisme, syndroom van Asperger, syndroom van Down, ADD/ADHD, mensen die herstellen van herseninfarct, ongelukken, etc. Wegens de hersenaandoening zijn deze personen (kinderen en volwassenen) niet in staat om volledig zelfstandig de dagelijkse taken en activiteiten te overzien, te plannen en uit te voeren, waardoor ze permanente begeleiding krijgen van zowel familieleden als professionals. Denk hier aan zulke taken als tanden poetsen, aankleden, eten klaarmaken, maar ook taken op school/werk/begeleide wonen instelling, etc. Afhankelijk van het niveau van de hersenaandoening is de begeleiding meer of minder intensief, maar wel constant. Dit is tijdsintensief en vraagt veel voorbereidend en uitvoerend werk van de begeleiders. Robin biedt een nieuwe, wetenschappelijk ondersteunde, communicatie instrument waarin de begeleiders een duidelijke individuele planning van desbetreffende activiteiten kunnen maken en communiceren naar de personen met hersenaandoening door middel van gepersonaliseerde beeld-, geluid- en tekstinstructies. Het is een unieke non-profit oplossing die straks wereldwijd wordt gebruikt door zorgverleners: familieleden, professionals en instellingen. Gratis voor personen met hersenaandoening en hun familieleden, basis maandelijks abonnement voor professionals.

Het fonds voor Communicatie Innovatie heeft het project van Bemika Software ondersteund met een donatie van €10.000. De resultaten worden verwacht in het 2e kwartaal van 2021.

Update januari 2021: Onderstaande opnames zijn door RTL-Z in de eerste week van oktober 2020 uitgezonden en trokken ruim 60.000 kijkers.