Fonds voor Communicatie Innovatie

De Transformers Community

Posted in: Donaties

De mentale gezondheid van jongeren komt in toenemende mate onder druk te staan. Momenteel ervaart maar liefst 1 op de 4 jongeren mentale klachten. Indien deze klachten niet tijdig worden gesignaleerd en aangepakt, kunnen deze zich doorontwikkelen tot ernstige problematiek zoals een depressie, verslaving of eetstoornis. Jongeren in het specifiek zijn hier erg kwetsbaar voor: 80 procent van de mentale aandoeningen ontstaat tussen de 15 en 25 jaar. Het is dan ook cruciaal dat er meer wordt ingezet op voorkomen in plaats van genezen, en met wie kunnen we dit nou beter doen dan met jongeren zelf?

De Transformers Community is een groeiende beweging van jongeren die zich inzet voor een betere mentale gezondheid. Dit doen zij door te focussen op de belangrijkste pilaren van preventie: het creëren van herkenning, erkenning en netwerken van sociaal-emotionele steun door peers. Door middel van het besloten online communicatieplatform van de Transformers Community kunnen jongeren op een laagdrempelige, veilige manier met elkaar in contact komen, ervaringen delen en elkaar steunen. Het platform wordt gemodereerd door jongeren en professionals.

Het fonds voor Communicatie Innovatie heeft de Transformers Community ondersteund met een donatie van €6.000. Met deze donatie heeft de Transformers Community in co-creatie met jongeren het online communicatieplatform doorontwikkeld en nieuwe concepten gecreëerd die bijdragen aan meer bewustzijn en openheid rondom mentale gezondheid. De resultaten zijn te lezen in onderstaand eindverslag (gepubliceerd 25 februari 2022).