Fonds voor Communicatie Innovatie

Brain Boost Box

Posted in: Donaties

In 2021 is het prototype van de Brain Boost Box ontwikkeld in co-creatie met jongeren en psychologen, mede dankzij het Fonds voor Communicatie Innovatie. Het hoofddoel van de Brain Boost Box is om de kennis en handelingsopties van jongeren aangaande mentale gezondheid uit te breiden, opdat jongeren zowel online (binnen het digitale communicatieplatform) als offline (binnen hun bestaande sociale netwerk) beter en gemakkelijker kunnen communiceren over hun mentale gezondheid. Zo versterken zij hun mentale weerbaarheid en veerkracht en wordt ergere problematiek voorkomen.

Alle jongeren die het prototype hebben getest, hebben middels een online vragenlijst hun feedback gegeven en de reacties op de Brain Boost Box zijn zeer positief: de jongeren beoordelen de toolkit gemiddeld met een 8.5/10 en geven aan dat de tools in de Brain Boost Box hen meer inzicht geven in hun mentale gezondheid en zij hier gemakkelijker met anderen over kunnen communiceren, waardoor er ruimte ontstaat voor herkenning, erkenning en sociale steun.

Niet alleen jongeren zelf tonen grote interesse in de Brain Boost Box, maar ook professionals die direct met jongeren werken, zoals docenten of jongerenwerkers. Zij signaleren de toename aan mentale klachten onder jongeren, maar weten vaak niet hoe ze hierover het gesprek kunnen aangaan. We zullen daarom ook een handleiding ontwikkelen voor onderwijs- en welzijnsprofessionals die de Brain Boost Box willen inzetten om over mentale gezondheid te communiceren met de jongeren waarmee zij werken en hen zo beter te ondersteunen.

Het Fonds voor Communicatie Innovatie heeft in april 2022 een donatie ter beschikking gesteld van €10.000,- voor de doorontwikkeling van deze Brain Boost Box. Het eindverslag van dit project is hieronder te lezen.