Fonds voor Communicatie Innovatie

Stichting S.A.N.G.

Posted in: Donaties

Een stichting voor en door naasten van gedetineerden heeft niet eerder bestaan in Nederland. Eind 2022 veranderde dat met de oprichting van de Stichting SANG (Stichting Steun- en
Adviespunt voor Naasten van Gedetineerden.

De stichting biedt allereerst de juiste steun aan naasten van gedetineerden op basis van ervaringsdeskundigheid en wordt hierbij geholpen door professionals. 

De kracht van SANG ligt in de oprechte betrokkenheid, enthousiasme en het talent van een vastberaden groep naasten alsook toegewijde en betrokken professionals in hun netwerk.

Verder worden naasten door SANG eindelijk vertegenwoordigd als partij in het strafrechtsysteem. Dit is niet alleen voor henzelf en gedetineerden, maar ook voor alle andere partijen in dit systeem essentieel. Er is sterke behoefte aan hun ervaringsdeskundigheid bij de andere partijen in de strafrechtketen, met als uiteindelijke doel een goed en veilig ‘herstel & terugkeer’ van de gedetineerde in de samenleving.

We zijn enorm blij met de donatie van €7.500,- van het Fonds Communicatie van Innovatie. Hiermee kunnen we een ‘website platform’ laten maken. Dit ‘digitale huis’ is essentieel om vindbaar en toegankelijk te zijn zodat we een zichtbare stevige positie innemen. Zo zorgen we voor een positieve eerste indruk en het wekken van vertrouwen: we willen aantonen dat we serieus zijn en aandacht besteden aan kwaliteit en professionaliteit.